about / contactmedia  /︎︎  
ateliér založili manželia juraj a michaela hantabalovci v roku 2009,

filozofia tvorby: MINIMALIZMUS

spracovanie projektov:

- interiér
- rodinné domy
- bytové domy
- občianske budovy
- verejný priestor
- rekonštrukcia


projektová príprava:

- architektonická štúdia
- projekty pre územné rozhodnutie
- projekty pre stavebné povolenie
- projekty pre realizáciu stavby
- autorský a technický dozor